CBD-OLJA – SJUKDOMSTILLSTÅND

Vetenskaplig forskning har visat att CBD-olja kan hjälpa vid flertalet sjukdomstillstånd. Vi på www.CBDPriser.se gör här en svensk sammanställning över flertalet tillstånd där CBD kan hjälpa. I en undersökning från våra vänner på Projekt CBD är hundratals vetenskapliga tidskrifter granskade. Relevanta rapporter är gjorda och framtagna huvudsakligen från PubMed, U.S. National Library of Medicine.

I våra artiklar har vi gjort tillägg av allmänt intresse. Trevlig läsning!

A

Åderförkalkning

AIDS

Akne

Åksjuka

ALS

Alzheimers

Anorexi

Antibiotikaresistens

Artrit

Astma

Autism

 

B

Bipolaritet

Beroende

C

 

Cancer

E

   

Endokrina Sjukdomar

Epilepsi

F

 

Fibromyalgi

G

 

Glaukom

H

Hjärt- och kärlsjukdomar

Hortons

Hudåkommor

Huntingtons sjukdom

Humörstörningar

 

I

   

IBS

Illamående

L

 

Leversjukdomar

M

   

Matsmältningsproblem

Metabolt syndrom

Migrän

Multipel Skleros

N

Neurodegenerativa Sjukdomar

O

Osteoporos

övervikt

P

Parkinson

Posttraumatisk Stress

Prion

 

R

Reumatism

S

Smärta

Sickelcellanemi

Sömnsvårigheter

stroke